20 Maig, 2019

La nova categorització d’antibiòtics de l’EMA

El passat 30 d’abril es tancava el període d’al·legacions a la proposta  per a la nova categorització d’antibiòtics que l’EMA va fer pública el febrer. Es tracta d’una actualització de les recomanacions del 2014.

Amb aquesta nova proposta de l’EMA, la classificació dels antibiòtics passaria a tenir 4 categories:

  • Categoria A (“Evitar”): inclou els antimicrobians l’ús dels quals no està actualment autoritzat a veterinària a la UE. El seu ús està prohibit en animals productors d’aliments.
  • Categoria B (“Restringir): inclou quinolones, cefalosporines de 3ª i 4ª generació i polimixines. Ús restringit. Aquesta categoria es correspondria amb la categoria 2 de les recomanacions vigents.
  • Categoria C (“Precaució”): categoria intermèdia que inclou classes d’antibiòtics pels quals hi ha alternatives en medicina humana, però poques alternatives en veterinària per certes indicacions. S’inclouen aminoglucòsids, macròlids, lincosamides, aminopenicil·lines combinades amb beta-lactamases, i cefalosporines de 1ª i 2ª generació, entre altres.
  • Categoria D (“Prudència”): categoria de menor risc. Ús prudent. Aminopenicil·lines, penicil·lines sensibles a beta-lactamases i tetraciclines formen part d’aquest grup.

L’EMA emetrà el document definitiu de recomanacions pels antimicrobians d’ús veterinari a nivell europeu en breu.