1 Octubre, 2019

Estudi de mercat sobre medicaments genèrics veterinaris a la UE

EGGVP (European Group for Generic Veterinary Medicines) és una associació europea que agrupa actualment 25 companyies de medicaments genèrics veterinaris. 22 d’aquestes 25 companyies són empreses exclusivament veterinàries.

Maymó es va unir a l’EGGVP el 2006 i des d’aleshores ha tingut un paper destacat dins l’associació. El 2007 Maymó va assumir la vicepresidència de l’EGGVP i des del 2014 Mª Dolores Cainzos, Directora de R+D Registres de Maymó, ocupa el càrrec de presidenta.

EGGVP acaba de fer públics els resultats del primer estudi de mercat sobre la indústria del medicament genèric veterinari a la UE. L’estudi de mercat analitza el valor afegit dels medicaments genèrics per a veterinaris, ramaders i propietaris d’animals de companyia. A més, l’estudi destaca el dinamisme i la contínua expansió del segment dels genèrics veterinaris, que representa 1/3 del total del mercat de la salut animal a la UE.

http://eggvp.org/whats-new/assessment-of-the-generic-veterinary-product-market-in-europe/