Tilkomay és una innovadora associació injectable a base de tilmicosina i ketoprofè pel tractament de la síndrome respiratòria bovina (SRB). Tilkomay està autoritzat en varis països europeus i el 2019 ja s’ha llançat a Espanya, Hongria, Romania i Portugal.

A Portugal Tilkomay va ser presentat al darrer congrés nacional de buiatria, les XX Jornadas APB organitzades per l’Associação Portuguesa de Buiatria. Aquest esdeveniment es va celebrar els dies 8 i 9 de novembre a  Évora, Portugal. Univete, el nostre partner a Portugal, va participar al congrés amb un petit espai on es va presentar Tilkomay. L’equip tècnic de Maymó va participar al congrés, donant suport a Univete i resolent dubtes de clients i veterinaris.

A més, Maymó ha estat fent una sèrie de visites d’acompanyament per donar suport als diferents comercials d’Univete durant la fase de llançament de Tilkomay.