L’EMA va publicar el passat dimarts 28 de gener les recomanacions definitives per a l’ús d’antimicrobians en medicina veterinària a la UE, una actualització de les recomanacions publicades el 2014.

La nova recomanació engloba 4 categories:

  • Categoria A (“Evitar”): inclou els antimicrobians l’ús dels quals no està actualment autoritzat en veterinària a la UE. El seu ús està prohibit en animals productors d’aliments i només permès en animals de companyia per a tractaments individuals sota circumstàncies excepcionals.
  • Categoria B (“Restringir): inclou quinolones, cefalosporines de 3ª i 4ª generació i polimixines. El seu ús ha de ser restringit degut a la seva importància crítica en medicina humana.
  • Categoria C (“Precaució”): categoria intermèdia que inclou classes d’antimicrobians pels quals existeixen alternatives en medicina humana, però poques alternatives en veterinària per a determinades indicacions.
  • Categoria D (“Prudència”): antibiòtics de primera intenció, sempre sota la perspectiva de fomentar l’ús prudent.