Contract Development

El nostre departament d’I+D proporciona un ampli rang de serveis en el sector veterinari.

Aquests serveis inclouen el desenvolupament de nous medicaments, productes vitamínics, suplements nutricionals, productes d’higiene, biocides i additius, així com millores i actualitzacions de productes ja existents.

Gràcies a la nostra llarga experiència i a la investigació continuada, podem donar resposta a les necessitats de desenvolupament que necessiti.

Estudis galènics

 • Disseny de formulacions adaptades a l’ús i a la dosificació requerida, tenint en compte la legislació vigent sobre l’ús dels diferents components del producte (substància activa, excipients, condicionament primari, etc.).
 • Determinació de les característiques fisicoquímiques i microbiològiques de la formulació, optimitzant els paràmetres corresponents a cada tipus de producte.
 • Comprovació de l’adequació del producte a l’envàs escollit.
 • Desenvolupament del procés de fabricació i determinació dels punts crítics que poden afectar l’escalat del producte.

Serveis amb substàncies actives i altres matèries primeres

 • Desenvolupament i validació de mètodes analítics (riquesa, productes de degradació, etc.).
 • Estudis de solubilitat.
 • Determinació del coeficient de partició.
 • Determinació de la constant de dissociació.
 • Estudis de degradació forçada (stress testing).
 • Realització d’estudis d’estabilitat ICH.

Serveis amb productes acabats

 • Desenvolupament i validació de mètodes analítics.
 • Transferència de mètodes analítics.
 • Validació i control de les tècniques de neteja per als equips de producció.
 • Estudis comparatius entre producte de referència i test en desenvolupament de genèrics.
 • Estudis de degradació forçada (stress testing).
 • Estudis d’estabilitat en condicions ICH/VICH.
 • Estudis d’estabilitat en ús.
 • Estudis de solubilitat i estabilitat en aigua de beguda en productes que s’administren en aigua.
 • Estudis de pinsos medicats amb prebarreges medicamentoses (homogeneïtat, segregació, efecte de la granulació, estabilitat, etc.).